Zespół ds. opracowania Planu Równości Płci w Uniwersytecie Opolskim, pod kierownictwem Pełnomocniczki Rektora ds. równego traktowania w 2022 rozpoczął działania zmierzające do zapewnienia równości płci- opracowania Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Opolskiego.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych prac opracowano diagnozę sytuacji dotyczącej równości płci na Uniwersytecie Opolskim, w wyniku której sporządzony zostanie Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Opolskiego.

Przyjęcie Planu Równości Płci dla UO planowane jest w pierwszym półroczu 2023 roku.

 

Plan Równości Płci na UO

 

Diagnoza