SZUKASZ DOFINANSOWANIA ?

POMOŻEMY ZNALEŹĆ DOFINANSOWANIE!

Masz pomysł na projekt (badawczy lub inny), który wymaga dofinansowania, pomożemy w jego znalezieniu.

 

Wypełnij kartę pomysłu !

Karta Pomysłu służy do zaprezentowania pomysłu na projekt, który być może nie jest jeszcze skonkretyzowany. Nie wszystkie pola Karty Pomysłu muszą być wypełnione – ale uwaga! – Im więcej informacji otrzymamy, tym łatwiej będzie nam znaleźć odpowiednie dofinansowanie.

Jeśli poszukują Państwo dofinansowania, przy wypełnianiu Karty Pomysłu prosimy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie? Jeśli tak, to proszę o wskazanie partnerów (w przypadku partnerstwa zagranicznego prosimy podać kraje) i czy przewidziane są koszty dla partnerów.

Nie wszystkie programy zakładają możliwość realizacji projektu w partnerstwie. Może to spowodować trudności, jeśli projekt zakłada koszty dla partnerów, np. związane z zatrudnieniem ich pracowników jako ekspertów.

Istnieją również programy międzynarodowe, które zakładają tylko udział konkretnych krajów.

Orientacyjny budżet projektu (łączna kwota)

Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie dokładna kwota projektu może nie być jeszcze znana. Tym niemniej prosimy przynajmniej o orientacyjne oszacowanie łącznej kwoty projektu (czy jest potrzebne 10 tys. PLN, 100 tys. PLN czy 1 mln PLN). Dzięki temu nie będziemy Państwu proponować programów, w których limit kosztów dla jednego projektu jest kilkakrotnie niższy niż Państwa potrzeby finansowe.

Najważniejsze kategorie kosztów (np. zakup sprzętu, oprogramowania)

Niektóre programy zakładają ograniczenia dotyczące np. możliwości zakupu sprzętu.

Dane kontaktowe (mail, najlepiej również telefon)

Prosimy o podanie osoby do kontaktu – w ten sposób będziemy mieli możliwość zadania dodatkowych pytań, umówienie rozmowy itp.

 

Im dokładniej będzie opisany projekt, tym łatwiej będzie nam znaleźć dopasowaną możliwość dofinansowania.

Prześlij wypełnioną kartę na adres e-mail:

Po zapoznaniu się z Kartą Pomysłu, pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP przeanalizują dostępne możliwości dofinansowania i przedstawią możliwe propozycje. Mogą również się kontaktować, aby zadać dodatkowe pytania.

Jeśli będzie taka potrzeba, możemy umówić spotkanie (osobiście lub online – w zależności od okoliczności), na którym zostaną przeanalizowane możliwości dofinansowania pod kątem realizacji projektu.

 

Co dalej ?

Jeżeli znajdziemy dofinansowanie, które odpowie na Państwa potrzeby, należy przejść do procedury składania wniosku, rozpoczynając od wypełnienia Karty projektu cz. A

KONTAKT

projekty@uni.opole.pl

 

Izabela Ganowska

tel.: +48 77 452 74 87 mail: iganowska@uni.opole.pl

Małgorzata Podgórska-Ziobro

tel.: +48 77 452 71 83 mail: malgorzata.podgorska@uni.opole.pl

Ewa Młynarczyk

tel.: +48 77 452 71 84 mail: emlynarczyk@uni.opole.pl

Anastasiia Bichenova

tel.: +48 77 452 71 78 mail: anastasiia.bichenova@uni.opole.pl