Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego rozpoczął nabór do programu stypendiów naukowych „Straty wojenne Polski”.

Stypendia przyznawane są na:

  • realizację badań (zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej);
  • wizyty studyjne w Polsce;
  • kwerendy w kraju i zagranicą;
  • projekty popularyzatorskie i edukacyjne.

 

Miesięczne kwoty stypendiów mogą sięgać 10 000 złotych miesięcznie wypłacanych maksymalnie przez 12 miesięcy.

Do wymogów formalnych należy:

  • posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, oraz
  • określonego dorobku naukowego (np. w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych).

 

W celu zgłoszenia się do naboru, należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium, zgodnie z regulaminem naboru wniosków stypendialnych, posiłkując się instrukcją wypełniania wniosków. Dokumenty zostały załączone na dole strony.

 

TERMIN SKŁADANIA KARTY A- 05.06.2023r.

Czas na składanie wniosków mija 15 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

 

Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą (w formie papierowej) na adres: Instytut Strat Wojennych, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa.

Regulamin

Dokumenty: TUTAJ