Z nieskrywaną radością informujemy, że na początku lutego 2021 r. Uniwersytet Opolski podpisał multidyscyplinarną umowę wielostronną w ramach Programu Erasmus+ z uczelniami partnerskimi wchodzącymi w skład Konsorcjum FORTHEM w ramach sieci Uniwersytety Europejskie. W skład konsorcjum FORTHEM wchodzą następujące uczelnie:

– Johannes Guthenberg Universitat Mainz, Niemcy

– Universitat de Valencia, Hiszpania

– Universite de Bourgogne, Francja

– Universita degli Studi di Palermo, Włochy

– Latvijas Universitate, Łotwa

– Jyvaskylan yolipisto, Finlandia.

Praca nad ostatecznym kształtem umowy prowadzona była od listopada 2020 r. i zaangażowani w nią byli Koordynatorzy Instytucjonalni Programu Erasmus+ oraz pracownicy biur współpracy międzynarodowej z uczelni partnerskich. Ze strony Uniwersytetu Opolskiego udział w pracach brały: mgr Karolina Młotek oraz mgr Magdalena Rudy z Zespołu ds. mobilności międzynarodowych Biura Nauki i Obsługi Projektów.

Zapisy multidyscyplinarnej umowy wielostronnej obowiązują do końca przyszłego roku akademickiego 2021-2022. Umowa poszerza możliwości wymiany studentów, pracowników akademickich oraz pracowników nieakademickich pomiędzy uczelniami partnerskimi konsorcjum FORTHEM, w ramach szerokiej oferty dziedzin kształcenia zawartych w umowie. W porównaniu do poprzednich umów międzyinstytucjonalnych zawartych pomiędzy poszczególnymi uczelniami, umowa wielostronna pozwala na wymianę znacznie większej liczby uczestników mobilności, w dużo większym obszarze różnych dziedzin kształcenia. Umowa jest następstwem złożonego procesu harmonizacji umów partnerskich i jest wielkim wkładem w systematyzację współpracy w zakresie mobilności w konsorcjum Forthem. Tym samym konsorcjum osiągnęło kolejny etap w integracji między uczelniami partnerskimi. Dodatkowo, umowa pozwala studentom uczelni partnerskich wziąć udział w FORTHEM Campuses, czyli wspólnie organizowanych semestralnych programach wymiany na rotacyjnych kampusach goszczących. Pierwszy z nich odbędzie się jesienią 2021 r. na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon we Francji a kolejny na Uniwersytecie Łotewskim wiosną 2022 r.

Podpisanie kolejnej umowy wielostronnej w ramach Konsorcjum FORTHEM na nową edycję Programu Erasmus+, która rozpocznie się od 2022 r., planowane jest jeszcze w tym roku. Zostanie w niej uwzględniona jeszcze większa liczba dziedzin kształcenia oraz dostępnych kierunków, a także rozszerzona zostanie możliwość wymiany studentów i pracowników uniwersytetów partnerskich.

23.02.2021 r. mgr Magdalena Rudy; Laura Laamanen, University of Jyvaskyla