Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa Opolskiego. Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych, a pomysły można zgłaszać do 19 maja.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  • służące działaniom na rzecz studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprzyjających rozwojowi tolerancji, integracji, poszanowania dla wielokulturowości, przeciwdziałaniu przemocy, wsparciu zdrowia psychicznego, równości szans, działań integracyjnych i antydykryminacyjnych – projekty priorytetowe;
  • służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości;
  • służące ogólnej aktywizacji studentów – przedstawicieli samorządów studenckich, kół naukowych oraz pozostałych studentów regionu.

 

Kompletne wnioski o dotacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2023 r.

 

W bieżącym roku na konkurs zarząd województwa przeznaczył 100 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 5 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

 

Szczegółowe informacje, regulamin, wzór wniosku: TUTAJ

 

Termin składania karty A: 15.05.2023r.