ZGŁOSZENIE PROJEKTU

PROCES ZGŁASZANIA PROJEKTU:

Proces przygotowania projektu rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia w Biurze chęci realizacji projektu w następujących krokach:

KROK 1.  WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ KARTĘ PROJEKTU A

Pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP zweryfikują i procedują kartę projektu A w systemie EZD. Mogą również się kontaktować, aby zadać dodatkowe pytania.

Kartę projektu należy przesłać na adres e-mail: projekty@uni.opole.pl

Karta Projektu cz. A – do wglądu

KROK 2.  WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ KARTĘ PROJEKTU B

Pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP zweryfikują i procedują kartę projektu B w systemie EZD. Mogą również się kontaktować, aby zadać dodatkowe pytania.

Kartę projektu należy przesłać na adres e-mail: projekty@uni.opole.pl

Karta Projektu cz. B – do wglądu

KROK 3.  WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK APLIKACYJNY

Wnioskodawca przy współpracy z pracownikami biura składa wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załacznikami w odpowiedniej instytucji.

TERMINY

Ze względu na proces zatwierdzania zarówno Karty projektu, jak i samego wniosku aplikacyjnego konieczne jest, by kompletne Karty Projektu były składane nie później, niż 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków aplikacyjnych.

Karty złożone po tym terminie mogą nie zostac zatwierdzone, tym samym nie będzie możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego w danym konkursie.

W szczególnie ważnych przypadkach, kiedy procedowanie Karty zostaje zakłócone z przyczyn nie możliwych do przewidzenia z wyprzedzeniem, dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji bez zachowania powyższej ścieżki – jednak po uzyskaniu zgody Prorektora ds. nauki. W takim przypadku, Karta Projektu uzupełniana jest przez Wnioskodawcę niezwłocznie.

KONTAKT

projekty@uni.opole.pl

 

Małgorzata Podgórska-Ziobro

tel.: +48 77 452 71 83 mail: malgorzata.podgorska@uni.opole.pl

Ewa Młynarczyk

tel.: +48 77 452 71 84 mail: emlynarczyk@uni.opole.pl