Referent/ specjalista w Zespole ds. mobilności międzynarodowej Biura Nauki i Obsługi Projektów Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 1. preferowane wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom średniozaawansowany),
 3. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (minimum poziom zawansowany),
 4. znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 5. mile widziane doświadczenie związane z przygotowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub krajowych,
 6. umiejętność prowadzenia mediów społecznościowych (Instagram, Facebook) i stron internetowych (praca z WordPress) będzie dodatkowym atutem.

Idealnego kandydata powinny cechować: Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie. Do podstawowych obowiązków należeć będzie kompleksowa obsługa Programu Erasmus+ oraz innych form wymiany międzynarodowej, m.in.:

 • bieżąca obsługa mobilności,
 • działalność promująca uczestnictwo w Programie Erasmus+ oraz innych prowadzonych projektach międzynarodowych,
 • organizacja warsztatów, spotkań informacyjnych, wydarzeń o charakterze integracyjnym,
 • wsparcie procesu współpracy z uczelniami/ instytucjami zagranicznymi,
 • obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej,
 • przygotowanie raportów i rozliczeń finansowych.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku w aktywnym, młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • stabilne zatrudnienie w instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas nieokreślony;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach;
 • świadczenia socjalne;
 • planowane zatrudnienie od grudnia 2022 r./stycznia 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności, mile widziane referencje,
 4. oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r. w Zespole ds. mobilności międzynarodowej Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego, D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole (parter). Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu. Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).