Szanowni Państwo,

Hiszpański uniwersytet Deusto z siedzibą w Bilabao ogłosił nabór na konkurs, w ramach którego wyłonionych zostanie 9 stypendystów będących na początku naukowej kariery. Konkurs ogłoszony został w oparciu o projekt 6i-DIRS, realizowany w ramach akcji MSCA Cofund (Horyzont 2020). Uczelnia oferuje 9 miejsc dla początkujących badaczy, którzy nie uzyskali stopnia naukowego doktora. Oferta adresowana jest dla osób, które posiadają mniej niż 4-letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia prac badawczych po uzyskaniu stopnia magistra. Trwający 36  miesięcy staż realizowany być może w następujących 16-stu dziedzinach wiedzy:

– Advanced Localization Techniques on Smart Devices for a Connected, Accessible and Inclusive Society;

– Big Data for personalized e Inclusion using computer gaming technological tools;

– Causal modeling for understanding of the energy demand on the residential and service sectors;

– Computational Fluid Dynamics and Discrete Element Modelling Study of metallic powder flow characteristics in Laser Metal Deposition;

– Control and Reinforcement Learning in Stochastic Processes;

– Digitalisation at the crossroad of social innovation and employment: contributing to the implementation of the European Pillar of Social Rights and the UN 2030 Agenda;

– Enabling inertial sensor-based muscle activation in people with pelvic floor dysfunction;

– Exhibitions of violence: The potential of museums to foster a critical understanding of violent pasts;

– Gender representations in audiovisual productions;

– Impact of Technologies on Gender Equality and Human Rights;

– Leveraging emerging data sources and Artificial Intelligence for improving transport sustainability;

– New electromagnetic functional materials for biomedical devices;

– Numerical and experimental analysis of the surface energy of cohesive powders and its influence on additive manufacturing processes;

– Physical activity, biohealthy parks and new technologies;

– Towards the Circular Economy;

– Value change on beginning and end of life issues.

Aplikacje składane są w języku angielskim.

W procesie wnioskowania wymagane są następujące dokumenty:

  1. Formularz osobowy;
  2. Paszport lub dowód osobisty;
  3. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 bądź informacja dotycząca znajomości języka na podstawie pobytu za granicą i używania języka w życiu codziennym;
  4. Dokument poświadczający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym/średniozaawansowanym bądź informacja dotycząca znajomości języka na podstawie pobytu za granicą i używania języka w życiu codziennym;
  5. Curriculum vitae – dostosowane do wymogów Europass;
  6. Ekwiwalent dyplomu zakończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
  7. 2 listy rekomendacyjne;
  8. List motywacyjny (maksymalna ilość 3000 znaków, włączając spacje);
  9. Propozycja projektu badawczego (maksymalna ilość 3000 znaków, włączając spacje).

Nabór trwa do dnia 05.03.2021 r.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod poniższymi linkami:

Konkurs na staż dla młodych naukowców w projekcie 6i Dirs (zut.edu.pl)

6idirs_leaflet.pdf (zut.edu.pl)

Deusto Research Positions

6i-DIRS_GuideForApplicants 2021.pdf – Dysk Google