KOMISJA ETYKI

UCZELNIANA KOMISJA DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zapewnia obsługę administracyjną oraz formalno-prawną Komisji.

W celu otrzymania opinii Uczelnianej Komisji Etyki podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie poprzez EZD, na konto Uczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (konto techniczne).

 

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych 

KONTAKT

projekty@uni.opole.pl

 

Małgorzata Podgórska-Ziobro

tel.: +48 77 452 71 83 mail: malgorzata.podgorska@uni.opole.pl

Ewa Młynarczyk

tel.: +48 77 452 71 84 mail: emlynarczyk@uni.opole.pl