Szanowni Państwo,

 Szwedzka agencja badawcza i rządowa FORTE, podlegająca szwedzkiemu Ministerstwu Zdrowia i Spraw Socjalnych, ogłosiła 3 nabory na staże podoktorskie, granty dla młodych naukowców oraz dotacje na projekty dla zagranicznych wnioskodawców, którzy zrealizują swoje działania w dużej mierze na terytorium Szwecji. Zakres tematyczny konkursu odnosi się do zagadnień zdrowia, życia zawodowego i opieki społecznej. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące ogłoszonych naborów:

  1. Staże podoktorskie

Termin zakończenia naboru: 28.01.2021 r.

Program FORTE adresowany jest do osób będących tuż po doktoracie w celu odbycia 2-letniego zagranicznego stażu na terenie Szwecji, z czego 2/3 tego czasu należy spędzić w placówce goszczącej. Projekt posiada charakter współpracy bilateralnej. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w programie są początkujący naukowcy, którzy uzyskali/uzyskają stopień doktora w okresie 28.01.2019 – 28.01.2021.

Całkowity budżet konkursu wynosi 35 000 000 koron szwedzkich. Dofinansowanie pojedynczego stażu wyniesie 2 300 000 koron (1 150 000 na rok). W przypadku członków najbliższej rodziny, budżet na 1 osobę wyniesie 50 000 koron szwedzkich na rok pobytu.

Więcej informacji o naborze oraz niezbędnych dokumentach znajduje się na stronie:

International postdoc 2021 – Forte (English)

2. Granty dla młodych naukowców

Nabór dwufazowy:

  1. wnioski wstępne składane są do dnia 02.2021 r. (pre-proposals – wyniki naboru wstępnego ogłoszone zostaną w kwietniu 2021 r.);
  2. wnioski pełne (full proposals) – po uzyskaniu decyzji dotyczącej akceptacji wniosków wstępnych – składane będą do czerwca 2021 r.

Stypendia dla młodych naukowców przyznawane są na 4 lata i mogą być przyznawane do sześciu lat po uzyskaniu stopnia doktora. Celem tego grantu jest wsparcie początkujących naukowców. Stypendium powinno obejmować co najmniej 40% wynagrodzenia młodszego naukowca.

Więcej informacji na temat prowadzonego naboru znajduje się pod linkiem:

Annual open call for proposals – Forte (English)

 3. Dotacje na projekty

Nabór dwufazowy:

  1. wnioski wstępne składane są do dnia 02.2021 r. (pre-proposals – wyniki naboru wstępnego ogłoszone zostaną w kwietniu 2021 r.);
  2. wnioski pełne (full proposals) – po uzyskaniu decyzji dotyczącej akceptacji wniosków wstępnych – składane będą do czerwca 2021 r.

Dotacje na projekty zapewniają finansowanie indywidualnych projektów badawczych i są przyznawane na dwa lub trzy lata. Grant jest otwarty dla naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Więcej informacji na temat prowadzonego naboru znajduje się pod linkiem:

Annual open call for proposals – Forte (English)