Dr Hynek Böhm z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji otrzymał grant NCN na realizację swojego projektu „Analiza współpracy transgranicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)” w ramach konkursu OPUS 19. 

Główną osią tematyczną przedsięwzięcia naukowego jest przyjrzenie się w jaki sposób na przestrzeni lat 1990-2020 rozwijała się współpraca terenów przygranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz jak ostatnie wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym oraz wybuchem pandemii COVID-19 wpłynęły na osiągnięte na przestrzeni tych lat rezultaty.

Istotną kwestią poruszoną w projekcie będzie także znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w obecnej kryzysowej sytuacji, jaką jest epidemia wirusa SARS-Cov-2 oraz sprawa fali migracji jaka miała miejsce w 2015 r., granice państw V4 doświadczają ponownego stawiania granic, w szczególności w aspekcie mentalnym. W działaniach projektowych uwzględnione zostaną ponadto kwestie funkcjonowania współpracy transgranicznej na poziomie kulturalnym, socjalnym, edukacyjnym oraz strukturalnym. W ramach inicjatywy badawczej poruszone zostaną następujące aspekty:

  1. Wzajemne oddziaływanie narracji europejskich i narodowych oraz ich wpływ na regiony przygraniczne państw V4 (Grupy Wyszehradzkiej) oraz praktyki społeczne stosowane na pograniczu krajów V4;
  2. Warunki strukturalne wpływające na współpracę transgraniczną w państwach V4;
  3. Rola zewnętrznych źródeł finansowania w promocji współpracy transgranicznej w państwach V4;
  4. Rola szkół we współpracy transgranicznej i tożsamości europejskiej.

Autor projektu podkreśla wartość, jaką wnosi współpraca transgraniczna w rozwój zarówno gospodarczy, jaki kulturowy obszarów przygranicznych, stanowiących w sumie około 40% ogółu terenów państw UE. Dlatego tak istotnym jest możliwość utrzymania oraz dalszego postępu kooperacji.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków NCN w wysokości 517 200 zł. Okres realizacji projektu wyniesie 24 miesiące. Autorowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.