W dniach 23-24.04.2021 r. na platformie Zoom odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce kształcenia studentów nauk medycznych i o zdrowiu w warunkach symulacyjnych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Plovdiv (Bułgaria). Wydarzenie związane jest z realizacją projektu Interdyscyplinarność, wielokulturowość i sytuacje niestandardowe – wykorzystanie symulacji medycznej jako narzędzia edukacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+. Wydział Nauk o Zdrowiu UO pełni w nim rolę lidera.

 

Konferencja zatytułowana została Introducing a unified approach for therapeutic teams for the treatment of actually diverse patients in different and non-standard situations. Warto dodać, iż jednym z panelistów wydarzenia jest dr hab. Tomasz Halski, prof. UO, reprezentujący polski zespół projektowy. Wystąpienie  dotyczy możliwości kształcenia studentów nauk medycznych i o zdrowiu przy wsparciu centrum symulacji medycznej.

 

Wyżej wymieniony międzynarodowy projekt realizowany jest we współpracy 3 uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Medycznego Uniwersytetu w Plovdiv (Bułgaria) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Czechy). Celem wspólnie podjętych działań jest między innymi modernizacja oferty dydaktycznej, lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia, podniesienie atrakcyjności nauczania na kierunkach studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego i naukowego studentów, wobec zwiększonego zapotrzebowania na kształcenie profesjonalistów w tych obszarach. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2019 r., a czas trwania wyznaczony został na 34 miesiące.