Nabór do programu European Green Deal Call

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie dodatkowy duży konkurs w ramach Programu Horyzont 2020 – European Green Deal Call, którego budżet wynosi około 1 mld euro. Jest on częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowo ogłoszony konkurs posiada charakter przekrojowy i obejmuje 8 obszarów tematycznych tj.:

  1. Klimat
  2. Energia
  3. Transport
  4. Budownictwo
  5. Rolnictwo
  6. Różnorodność biologiczna
  7. Wolne od zanieczyszczeń środowisko
  8. Idea „Farm to fork”.

Konkurs ponadto dotyka 2 obszarów horyzontalnych:

– strenghtening knowldge;

– empowering citizens.

W ramach konkursu prowadzonych jest obecnie 20 naborów w ww. obszarach, których szczegółowy opis znajduje się pod linkiem:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Wnioski w formie elektronicznej można składać do dnia 26.01.2021r. za pomocą platformy Participant Portal znajdującej się na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat idei konkursu European Green Deal oraz zasad aplikowania można znaleźć także na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669 .

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie oraz kontaktu z zespołem BNiOP