WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA “INTERREG”

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA “INTERREG”

Projekt „Interreg” Republika Czeska – Polska Tytuł projektu: Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce Nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153 Lider projektu: Uniwersytet w Ołomuńcu, Republika Czeska...
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

PROJEKT ABM – AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH Tytuł projektu: LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients Program realizacji: Program Rozwoju Badań Klinicznych (PRBK) Lider projektu: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Jednostka UO realizująca projekt: Instytut...