ZESPÓŁ DS. REALIZOWANIA I ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

Do kompetencji Zespołu należy nadzór nad realizowanymi na UO projektami, od momentu przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia projektu, aż do jego końcowego rozliczenia.

W trakcie realizacji projektu, Zespół zapewnia wsparcie administracyjne Kierownikowi Projektu w zakresie wydatkowania i rozliczania środków projektowych, prowadzi monitoring dostępnych w projekcie środków oraz pełni nadzór nad płynnością finansową projektu.

Do zadań Zespołu należy także zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy Zespołem Projektowym a poszczególnymi JOA a także prowadzenie sprawozdawczości i składanie raportów oraz nadzór nad dokumentacją projektową.

Członkowie Zespołu uczestniczą również w spotkaniach Zespołu Projektowego.

Dodatkowo, Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów koordynuje działania związane z prowadzonymi w UO kontrolami instytucji zewnętrznych na projektach obsługiwanych przez Biuro.

 

Pracownicy:

mgr Marek Liśkiewicz

p.o. Zastępcy Dyrektora

Koordynator Zespołu ds. realizowania i rozliczeń projektów

mgr  Agata Gąska

starszy specjalista

mgr  Katarzyna Koryzma

starszy specjalista

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

starszy specjalista

ll

mgr  inż. Paulina Budziak

specjalista

mgr  Aleksandra Krems

starszy specjalista

mgr Kalina Polok

starszy specjalista

ll

mgr  Agnieszka Bednarek-Budziak

starszy specjalista

mgr  Katarzyna Tesarewicz

samodzielny referent