ZESPÓŁ DS. MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Zajmuje się wymianami studentów oraz pracowników za granicę oraz nawiązywaniem współpracy
z zagranicznymi ośrodkami szkolnictwa wyższego, jak i badawczymi. Do zadań zespołu należy m.in. koordynacja projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+. Oprócz akcji mobilnościowych implementowane są międzynarodowe projekty dydaktyczne – Partnerstwa Strategiczne.
Członkowie zespołu organizują także wszelkie wydarzenia mające na celu promocję mobilności oraz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Opolskiego takie jak Staff Week dla pracowników partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego czy Orientation Week dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na wymianę do Opola.

Ponadto, pracownicy Zespołu organizują szkolenia, warsztaty, kursy językowe oraz promują ideę internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego wśród pracowników oraz studentów uczelni.

Pracownicy:

mgr Halina Palmer-Piestrak

Kierownik

mgr Magdalena Rudy

specjalista

mgr Paulina Panic

samodzielny referent

mgr Karolina Młotek

specjalista

Daria Gogol

specjalista

Joanna Tomalik

specjalista

mgr Katarzyna Grela

specjalista

mgr Mohammad Murtaza Kohistani

specjalista