ZESPÓŁ DS. MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Zajmuje się wymianami studentów oraz pracowników za granicę oraz nawiązywaniem współpracy
z zagranicznymi ośrodkami szkolnictwa wyższego, jak i badawczymi. Do zadań zespołu należy m.in. koordynacja projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+. Oprócz akcji mobilnościowych implementowane są międzynarodowe projekty dydaktyczne – Partnerstwa Strategiczne.
Członkowie zespołu organizują także wszelkie wydarzenia mające na celu promocję mobilności oraz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Opolskiego takie jak Staff Week dla pracowników partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego czy Orientation Week dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na wymianę do Opola.

Ponadto, pracownicy Zespołu organizują szkolenia, warsztaty, kursy językowe oraz promują ideę internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego wśród pracowników oraz studentów uczelni.

Pracownicy:

mgr Karolina Młotek

Koordynator

mgr Magdalena Rudy

specjalista

mgr Paulina Panic

specjalista

mgr Halina Palmer-Piestrak

starszy specjalista

Daria Gogol

specjalista

mgr Dominika Gamroth

referent

mgr Katarzyna Grela

specjalista

mgr Mohammad Murtaza Kohistani

specjalista

Dominika Spora

referent