(Karta Projektu wypełniana na komputerze i składana nie później niż dwa tygodnie przed zamknięciem naboru w danym konkursie