W dniu 24.03.2021 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w fundament budynku przy ul. Oleskiej, na którego terenie mieścić się będą laboratoria badawcze działające w ramach Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego „Pomologia”. W wydarzeniu udział wzięli mi.in.  JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Kanclerz UO mgr Zbigniew Budziszewski oraz prezes firmy Techbud Dawid Woś.

 

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w realizacji  projektu stworzenia centrum badawczo-rozwojowego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz kampusu UO przy ul. Oleskiej. Inwestycja służyć ma w przyszłości rozwojowi nauk przyrodniczo-rolniczych, stworzeniu większej ilości laboratoriów do prowadzenia badań naukowych przez pracowników UO oraz badań na rzecz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. W Prószkowie znajdą się ponadto poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem, np. targów.

Obecni na uroczystości goście zgodnie podkreślili wagę realizowanego projektu, który finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (w ramach finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz z budżetu Uniwersytetu Opolskiego. Wartość przedsięwzięcia wynosi 49,7 mln złotych.

Akt erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego „Pomologia” sporządzony został w 3 egzemplarzach. Jeden z nich został wmurowany w fundament budynku przy ul. Oleskiej, drugi zostanie umieszczony wewnątrz przyszłego gmachu, natomiast ostatni z nich będzie znajdował się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Poniżej zamieszczamy treść podpisanego aktu erekcyjnego:

 

Akt erekcyjny

budowy

Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ul. Oleskiej w Opolu

Działo się to 24 marca Roku Pańskiego 2021 w Opolu,

w 28. roku istnienia Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to rektorem uczelni był JM prof. dr hab. Marek Masnyk, jej kanclerzem Zbigniew Budziszewski, marszałkiem województwa opolskiego Andrzej Buła, a prezesem firmy Techbud sp. z o.o. Dawid Woś.

Dążąc do wypełnienia misji Uniwersytetu Opolskiego, w trosce o jego rozwój i zapewnienie jak najwyższego poziomu studiów i badań naukowych, podjęto historyczną decyzję o wybudowaniu

Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ul. Oleskiej w Opolu.

Przedsięwzięcie finansują:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego, w  ramach  środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Uniwersytet Opolski.

Niech ten projekt realizowany dzięki wielkiemu wsparciu władz samorządowych dobrze służy studentom, naukowcom

i społeczeństwu Opolszczyzny.

Jako że pamięć ludzka jest ulotna, słusznym jest utrwalanie na piśmie ważnych zdarzeń, co niniejszym czynimy.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr  hab. Marek Masnyk

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

 

Zbigniew Budziszewski

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Prezes firmy Techbud sp. z o.o.

Dawid Woś