Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy Program – Nauka dla Społeczeństwa – którego celem jest wsparcie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechnienia nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 000 do 2 000 000 zł zostaną objęte projekty wzmacniające współpracę nauki z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program podzielony został na trzy filary:

  1. Doskonałość naukowa
  2. Nauka dla innowacyjności
  3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Nabór do pierwszego konkursu zostanie ogłoszony w sierpniu br.

Więcej informacji dotyczących nowo ogłoszonego programu znajdują się na stronie MEiN, link: Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz: 20210701_Komunikat_MEiN_-_Nauka_dla_społeczeństwa (1).pdf.

Zapraszamy również do kontaktu z zespołem ds. standaryzacji i przygotowania projektów BNiOP pod adresem: projekty@uni.opole.pl.