Z dużą satysfakcją przekazujemy informację o przyznaniu dofinansowania oraz podpisaniu umowy finansowej na realizację projektu „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Opolu” (UCWBK), który realizowany będzie w ramach programu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych koordynowanego przez Agencję Badań Medycznych (ABM). Projekt, realizowany wspólnie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu (USK), uzyskał dotację w wysokości  8 763 44,54 zł na utworzenie oraz rozwój nowej jednostki organizacyjnej, której zadaniem będzie zapewnienie kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji badań komercyjnych i niekomercyjnych poprzez utworzenie efektywnej infrastruktury zasobów ludzkich, procesów oraz zasobów technicznych.

 

Nowo utworzone UCWBK, które zostanie usytuowane w pobliżu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa USK w Opolu, stanowić będzie wszechstronne zaplecze lecznicze i naukowe, a także  będzie służyło wspieraniu badań niekomercyjnych, inicjowanych przez badaczy UO, USK w Opolu,  a także wspomniane Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (CBiI) oraz innych ośrodków, w których są oni partnerem. Działalność jednostki służyć będzie ponadto wspieraniu badań komercyjnych.

Działania badawcze w ramach UCWBK będą skutecznie promowane, m.in. poprzez nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami, w tym z POZ i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia. Współpraca ta ułatwi  pozyskiwanie pacjentów do badań, a także, dzięki otrzymaniu dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii i wysokiej jakości usług zdrowotnych, zwiększy poziom ich bezpieczeństwa. Rozwój kluczowych kierunków badań (do których zalicza się m.in. kardiologia), będzie stanowić kolejny pozytywny efekt współdziałania.

Ponadto, poprzez swoją działalność, UCWBK przyczyni się do sprawnej realizacji prowadzonych, jak i planowanych badań, jak również przysłuży się do przyciągnięcia komercyjnych badań klinicznych do Opola i – co istotne – zwiększeniu liczby własnych badań niekomercyjnych.

Partnerstwo zawiązane pomiędzy UO a USK oraz współpraca z innymi instytucjami przyczyni się również do rozwoju wzajemnej współpracy w ramach tzw. trójkąta współpracy dla innowacji medycznych na linii nauka – biznes –szpital.

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres 5 lat, tj. 01.08.2021 r. – 31.07.2026. Warto nadmienić, iż w tegorocznej edycji naboru złożonych zostało 8 aplikacji, z czego 6 o łącznej wartości 72 mln zł, otrzymało dofinansowanie Agencji Badań Medycznych (ABM).