Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu naborów o Partnerstwa w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027, które zastąpią  dotychczasowe działania w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ 2014-2020. Celem projektów jest promocja międzynarodowej współpracy, partnerskiego uczenia się czy wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie europejskim. Efektem współpracy może być modernizacja oferty dydaktycznej uczelni partnerskich, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wszystkie projekty w ramach partnerstw w zakresie współpracy powinien wyróżniać ich interdyscyplinarny charakter.

Uprawnionymi wnioskodawcami do udziału w inicjatywie są uczelnie akademickie, różne instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa z krajów programu lub krajów partnerskich. W skład grupy podmiotów przystępujących do pracy nad projektem powinny wchodzić przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów programu.  Uczelnie z krajów programu, aby wziąć udział w konkursie, muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa. Pozostali członkowie konsorcjum mogą pochodzić z krajów partnerskich bądź stowarzyszonych z Programem Erasmus+. Lista krajów programu znajduje się poniżej:

KRAJE PROGRAMU UE:           KRAJE PROGRAMU SPOZA UE:

Belgia                                            Republika Macedonii Północnej
Bułgaria                                         Serbia
Republika Czeska                         Islandia
Dania                                             Liechtenstein
Niemcy                                          Norwegia
Estonia                                          Turcja
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Niderlandy
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków do Partnerstw w zakresie współpracy potrwa do 20 maja 2021 r. Więcej informacji dotyczących Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 oraz procedury wnioskodawczej znajdą Państwo na stronie https://erasmus.org.pl/dokumenty-e.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w akcji Cooperation Partnerships zapraszamy do kontaktu z zespołem standaryzacji i przygotowania projektów BNiOP: projekty@uni.opole.pl , tel. 77 452 71 89.