Szanowni Państwo,

Od ponad roku w Uniwersytecie Opolskim funkcjonuje Biuro Nauki i Obsługi Projektów – jednostka współdziałająca z wnioskodawcami i beneficjentami programów grantowych, powołana do koordynowania działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów. Dążąc do spełnienia Państwa oczekiwań i opierając się na najlepszych praktykach wypracowanych w dotychczas realizowanych przedsięwzięciach, w Biurze przygotowano dokument opisujący zidentyfikowane działania administracyjne towarzyszące pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektu. „Zasady przygotowania, prowadzenia i rozliczenia projektów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim”, to w założeniu swoisty przewodnik, zarówno dla wnioskodawców oraz osób już zaangażowanych w realizację projektów, jak i dla personelu wsparcia administracyjnego. Dokument ten powstał w oparciu o zarządzanie procesowe – każdy z opisanych procesów ma swój przebieg, w którym jego uczestnicy pełnią określone role i realizują ustalone zadania. Ponieważ zmiana reguł konkursów wymaga elastyczności i dostosowania do obowiązujących aktualnie, niniejsze „Zasady …” traktujemy jako „żywy” dokument, odzwierciedlający elastyczny model „obsługi projektów”. Dlatego planujemy cykliczną weryfikację efektywności funkcjonowania poszczególnych procesów, samych „Zasad…”,  a także dokumentacji projektowej. Mając nadzieję, że przedstawiony Państwu dokument będzie pomocnym narzędziem wspierającym przygotowanie wniosków o finansowanie działań tworzących projekt, a następnie realizację i finalizowanie tego przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się z „Zasadami …”, zastosowania tych zapisów w praktyce oraz do współtworzenia  kolejnych wersji  tego dokumentu.  Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. standaryzacji i przygotowania projektów w BNiOP.

 

Prorektor ds. nauki                                                                                                                                                  Dyrektor BNiOP   

prof. dr hab. Jacek Lipok                                                                                                                                           Jarosław Kubiak