Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nw. konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

  • “Dziedzictwo narodowe” i “Fundamenty” – dotyczące finansowania wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym;
  • “Uniwersalia 2.2” – dotyczące finansowania wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi działami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki;
  • “Uniwersalia 2.1” – dotyczące finansowania tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej.

Szczegółowe informacje o ww. konkursach znajdują się tutaj.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 października 2020r.

Zapraszamy Państwa do Kontaktu z BNiOP.  Wniosek wewnętrzny Uczelni o zgodę Władz Uczelni na złożenie projektu znajduje się na stronie Biura: http://bniop.uni.opole.pl/wniosek-o-zgode-na-zgloszenie-projektu-grantu/

Z poważaniem,

Zespół BNiOP