Uniwersytet Opolski wraz z Biurem Nauki i Obsługi Projektów ogłosił nabór otwarty dla partnerów UO w ramach konkursu pn. Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4.

Ogłoszenie wraz z formularzem naboru oraz wzorem umowy o dofinansowanie Projektu na tworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://uniopole.bip.gov.pl/nabor-partnera-do-projektu-w-konkursie-abm-2021-4/nabor-partnera-do-projektu-w-konkursie-abm-2021-4.html 

Podmioty zainteresowane prosi się o składanie ofert do 08.04.2021 godz. 12:00.