Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ostatnim czasie otworzyła nabory do dwóch programów wspierających międzynarodową mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego: Programu Bekker Nawa oraz Ulam NAWA.

 

Program Bekker (Program im. Mieczysława Bekkera) dedykowany jest polskim doktorantom oraz naukowcom reprezentującym dowolną dziedzinę wiedzy, którzy planują odbycie stażu badawczego bądź pobytu naukowego w zagranicznym ośrodku badawczym lub akademickim. Program nie przewiduje ograniczeń pod kątem wyboru instytucji przyjmującej – można wybrać dowolny kraj na świecie. Wyjazdy mogą trwać przez okres od 3 do 24 miesięcy. W trakcie pobytu polscy uczestnicy mogą prowadzić badania naukowe, realizować projekty wspólnie z badaczami z instytucji goszczącej czy odbywać wartościowe staże podoktorskie w przypadku osób rozpoczynających swoją karierę. Doktoranci z kolei mają szansę na odbycie części kształcenia w zagranicznym ośrodku. Program Bekker przewiduje wypłacanie stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania, jak i dodatku mobilnościowego. Rozpoczęcie pobytu w ramach stypendium może rozpocząć się w okresie pomiędzy 01.03.2022 a 01.10.2022 r. Termin naboru wniosków upływa 25.05.2021 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://nawa.gov/pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Program Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) – konkurs umożliwia przyjęcie w polskiej jednostce badawczej bądź akademickiej zagranicznego badacza na odbycie stażu naukowego. Z zaproszenia skorzystać mogą zarówno uznani, jak i początkujący badacze z zagranicy. Warunkiem jednak jest posiadanie przez nich co najmniej stopnia naukowego doktora. Program nie przewiduje ograniczeń związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy czy krajem pochodzenia bądź wiekiem kandydata. Konkurs dopuszcza również możliwość przyjęcia na staż polskiego naukowca, mieszkającego i pracującego na stałe za granicą. W ramach pobytu stypendysta może prowadzić badania naukowe, odbyć staż podoktorski, pozyskać materiały do badań lub publikacji naukowej, a także – jako uzupełnienie wymienionych działań – prowadzić zajęcia dydaktyczne w jednostce goszczącej. Pobyty w ramach Programu Ulam NAWA mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. Stypendysta otrzyma  wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł miesięcznie oraz dodatek mobilnościowy. Rozpoczęcie przyjazdów i realizacja zaplanowanych we wniosku działań może nastąpić w okresie pomiędzy 01.01.2022 – 01.10.2022 r. Termin naboru aplikacji upływa 15.06.2021 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama