Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Nauki (NCBiR) ogłosiło nabory do 3 konkursów, w tym do dwóch o charakterze międzynarodowym. Wszelkie informacje dotyczące programów oraz odnośniki zawierające zasady wnioskowania znajdują się poniżej:

  1. Program INFOSTRATEG – zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne – nabór prowadzony w okresie 04.01.2021 – 26.02.2021

Celem konkursu jest rozwój polskiego potencjału SI dzięki opracowaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Szczegółowe cele Programu to przede wszystkim: utworzenie zbioru danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w obrębie SI, zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych oraz stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów / usług i efektywność procesów.

Konkurs podzielony został na 2 zakresy tematyczne:

  1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych, raka piersi u kobiet oraz raka prostaty wśród mężczyzn;
  2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:

INFOSTRATEG I konkurs (ncbr.gov.pl)

 

2. NCBR – projekty międzynarodowe – V konkurs Joint Transnational Call for Proposals (2021) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine – nabór prowadzony w okresie 09.12.2020 – 21.01.2021

Program, którego celem jest międzynarodowa współpraca badawcza w obrębie nanomedycyny i która zakłada zawiązanie partnerstw pomiędzy sektorem prywatnym oraz środowiskiem akademickim. Jednym z warunków po stronie polskiej  jest udział przynajmniej 1 przedsiębiorcy. Kraje uprawnione do udziału w konkursie to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Włochy, Izrael, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan oraz Turcja. Tematyka projektów powinna obejmować zagadnienia z zakresu medycyny regeneracyjnej, diagnostyki oraz docelowych systemów dostarczania.

Budżet przewidziany dla polskiego reprezentanta w pojedynczym projekcie nie powinien przekraczać 200 000 EUR.

Więcej informacji na temat konkursu oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie:

V konkurs (JTC 2021) (ncbr.gov.pl)

 

3. NCBR – programy międzynarodowe – ERA NET Bioenergy 14th Joint Call for Research and Development Proposals – nabór prowadzony w okresie 20.10.2020 – 26.01.2021

Program 2-etapowy: do 26.01.2021 r. składane są wnioski wstępne.

Tytuł projektu w j. polskim: Rozwój i doskonalenie technologii konwersji biomasy do dostarczania ciepła w procesach przemysłowych” .

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Niemcy, Polska, Szwajcaria.

Konkurs ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskich projektów badawczo-innowacyjnych, realizowanych w międzynarodowym partnerstwie, które w efekcie przyczynią się do zrównoważonego dostarczania ciepła z biomasy. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwiać pełne lub udoskonalone wykorzystanie surowca biomasy, koncentrować się na pozostałościach, produktach ubocznych i innych formach surowców, które minimalizują konkurencję pochodzącą z produkcji żywności oraz przyczyniać się do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Budżet NCBR w niniejszym konkursie wynosi 600 000 EUR.

Więcej informacji na temat naboru oraz niezbędnej dokumentacji znajduje się na stronie:

14 konkurs ERA-NET Bioenergy (ncbr.gov.pl)