Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z nowo ogłoszonym naborem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, których zakres tematyczny mieści się w następujących obszarach:

 

  1. a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
  2. b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
  3. c)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
  4. d)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
  5. e)    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
  6. f)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
  7. g)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
  8. h)    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

 

Nabór w ww. konkursie potrwa od 04.01. – 22.01.2021 r.

 

Wnioski aplikacyjne można składać w następujący sposób:

osobiście w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Hallera 9; 45-867 Opole;

– lub przesłać za pomocą poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres mailowy:  ksow@opolskie.pl

Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem: http://opolskie.ksow.pl/news/entry/16043-ogloszenie-o-konkursie-nr-52021-dla-partnerow.html

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.