Kontakt

Uniwersytet Opolski  – Biuro Nauki i Obsługi Projektów

 • Dom Studenta “Kmicic” (parter)
 • 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31,
 • Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Biuro Nauki i Obsługi Projektów

mgr Jarosław Kubiak – Dyrektor

tel: +48 77 452 73 55 (e-mail: jaroslaw.kubiak@uni.opole.pl)

Zespół ds. standaryzacji i przygotowania projektów: 

  • mgr Leszek Milewski
  • tel.: +48 77 452 71 78 mail: lmilewski@uni.opole.pl/projekty@uni.opole.pl
  • mgr Marek Liśkiewicz                                                      
  • tel.: +48 77 452 74 67 mail: mliskiewicz@uni.opole.pl/projekty@uni.opole.pl
  • mgr Małgorzata Żytkiewicz
  • tel.: +48 77 452 71 89 mail: malgorzata.zytkiewicz@uni.opole.pl/projekty@uni.opole.pl
  • mgr Justyna Przybylak
  • tel.: +48 77 452 71 89 mail: justyna.przybylak@uni.opole.pl/projekty@uni.opole.pl

Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów:

 • mgr Elwira Kriegel – Szopińska – Z-ca Dyrektora
 • tel.: +48 77 452 74 87  mail: elwira.szopinska@uni.opole.pl
 • mgr Justyna Chudy – Wójtowicz                                                                                                             
 • tel.: +48 77 452 71 90 mail: jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl
 • mgr Agata Gąska                                                                                                                             
 • tel.: +48 77 452 71 92 mail: agata.gaska@uni.opole.pl
 • mgr Kalina Polok
 • tel.: +48 77 452 71 88 mail: kalina.polok@uni.opole.pl
 • mgr Agnieszka Bednarek – Budziak
 • tel.: +48 77 452  71 91 mail: abednarek@uni.opole.pl
 • Grażyna Łobejko-Migdał 
 • tel.: +48 77 452 71 87 mail: gmigdal@uni.opole.pl
 • mgr Aleksandra Krems
 • tel.: +48 77 452 71 93 mail: aleksandra.krems@uni.opole.pl

Zespół ds. mobilności międzynarodowej:

 • mgr Halina Palmer – Piestrak- Kierownik Zespołu ds. mobilności międzynarodowych
 • tel.: +48 77 452 73 51 mail: hpalmer@uni.opole.pl, erasmus@uni.opole.pl
 • mgr Katarzyna Herok
 • tel.: +48 77 452 73 52 mail: katarzyna.herok@uni.opole.pl,erasmus@uni.opole.pl
 • mgr Magdalena Rudy
 • tel.: +48 77 452 73 52 mail: mrudy@uni.opole.pl,erasmus@uni.opole.pl
 • mgr Karolina Młotek
 • tel.: +48 77 452 73 53 mail: kmlotek@uni.opole.pl,erasmus@uni.opole.pl
 • Daria Gogol
 • tel.: +48 77 452 73 53 mail: dgogol@uni.opole.pl,erasmus@uni.opole.pl
 • mgr Mohammad Murtaza Kohistani
 • tel.:+48 77 452 73 52 mail: mkohistani@uni.opole.pl
 • mgr Paulina Panic
 • tel.: +48 77 452 73 52 mail: paulina.panic@uni.opole.pl
 • link do strony Biura Erasmus + znajduje się tutaj

Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektu Pomologia-Prószków

 • Dom Studenta “Spójnik” (parter)
 • 45-054 Opole, ul.Katowicka 91-93/69 A
 • Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 • inż. Grzegorz Sawicki – Dyrektor Zespołu ds. realizacji i rozliczeń projektu Pomologia-Prószków
 • tel.: +48 77 452 70 58 mail: gsawicki@uni.opole.pl
 • mgr Agnieszka Szwarczyńska
 • tel.: +48 77 452 70 58 mail: sagnieszka@uni.opole.pl
 • mgr inż. Grzegorz Mehlich
 • tel.: +48 77 452 70 58 mail: gmehlich@uni.opole.pl
 • mgr Dariusz Kajstura
 • tel.: +48 77 452 70 58 mail: dariusz.kajstura@uni.opole.pl