Uniwersytet Opolski otrzymał dotację w wysokości ponad 3,2 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przebudowę DS. „Niechcic” w celu dostosowania funkcjonalności modułów mieszkalnych do wymogów rygorów sanitarnych związanych z epidemią SARS-Cov-2 i aktualnych przepisów.

 

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie prac remontowych na terenie obiektu, co docelowo zapewni bezpieczeństwo studentom oraz pracownikom uczelni. Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejących pomieszczeń DS. Niechcic do wymogów sanitarno-epidemiologicznych związanych z epidemią COVID-19, zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania się chorób i wirusów poprzez modernizację sanitariatów oraz pomieszczeń kuchennych, a także zmniejszenie konieczności kontaktu bezpośredniego osób pozostających w kwarantannie lub izolacji poprzez dostosowanie i modernizację sieci teleinformatycznej.

 

Dofinansowany przez MNiSW projekt dopełni wdrożone już na terenie całej uczelni zasady dotyczące funkcjonowania w warunkach pandemicznych.

Przebudowa kluczowych dla utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia pomieszczeń DS. „Niechcic” pozwoli na długofalowe zapewnienie komfortu zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom budynku oraz zahamuje rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i innych patogenów. Dostosowanie DS. „Niechcic” do wymogów sanitarnych pozwoli także na przygotowanie budynku do ewentualnych zagrożeń epidemicznych w przyszłości. Bezpieczniejsze stanie się także korzystanie z obiektu, co umożliwi normalne funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz użytkowników.

Czas trwania inwestycji zaplanowano na okres 12 miesięcy. Uniwersytet Opolski przeznaczył na inwestycję 400, 000 zł ze środków własnych, dotacja z budżetu MNiSW wyniosła natomiast 3 220, 000 zł.