Uniwersytet Opolski jako jedyna w bieżącym roku akademickim uczelnia w Polsce przyjęła amerykańskiego stypendystę na udział w Programie Fulbright English Teaching Assistant (ETA). Pani Julia Dickenson, pochodząca z Nashville absolwentka biologii i psychologii, przebywa obecnie na UO w charakterze asystentki współprowadzącej kursy w języku angielskim. Prowadzi m.in. zajęcia dla studentów w ramach Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Interdisciplinary Lab for Social Space and Art. – z jej pomocy dydaktycznej korzystają m.in. studenci kierunków Intercultural Communication oraz English in Public Communication”.

 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta od ponad 60 lat wspiera oraz promuje mobilność, jak i współpracę na poziomie naukowym, dydaktycznym i kulturalnym pomiędzy Polską a USA. W ramach programu funkcjonuje wiele inicjatyw umożliwiających wyjazdy naukowo-dydaktyczne, które dedykowane są zarówno studentom, jak i doświadczonym badaczom oraz pracownikom akademickim. Jedną z nich jest udział w Programie English Teaching Assistant (ETA), który polega na przyjeździe amerykańskiego studenta/absolwenta do polskiej instytucji w ramach stażu dydaktycznego. W trakcie trwania stypendium prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla studentów. Program ETA to bez wątpienia świetna okazja i możliwość dla wszystkich jego uczestników oraz odbiorców do wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania, rozwijania umiejętności językowych oraz bliższego kontaktu z inną kulturą. Uniwersytet Opolski bierze udział w programie English Teaching Assistant od roku 2017. W roku akademickim 2020/2021 gościmy Panią Julię Dickenson, która przyleciała do Opola z Nashville w stanie Tennesee. Warto zaznaczyć, iż przyjazd Pani Julii zaplanowany był na rok 2019/2020, jednak po kilku tygodniach po przybyciu do Opola, ze względu na sytuację pandemiczną na świecie, stypendystka programu Fulbright zdecydowała się na powrót do rodzinnych Stanów Zjednoczonych. Na szczęście, po 7 miesiącach przerwy, Pani Julia mogła wrócić do Polski i kontynuować swój pobyt na stypendium. Co ciekawe, w chwili obecnej Pani Julia jest jedyną stypendystką ETA w Polsce! Z przyjemnością informujemy również, iż w dniu 24.03.2021 r. na oficjalnej stronie Komisji Fulbrighta ukazał się wywiad z Julią Dickenson, który przeprowadziła Wiktoria Przeliorz, uczennica jednego z opolskich liceów. Pełną treść rozmowy, w trakcie której stypendystka ETA opisuje swoje wrażenia z pobytu w Polsce, a także zainteresowania oraz dalsze plany zawodowe, znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://en.fulbright.edu.pl/interview-with-julia-dickenson/. Obecnie zauważamy, że programy Komisji Fulbrighta cieszą się na naszej uczelni coraz większym zainteresowaniem. W tym roku ponownie został złożony wniosek do programu ETA o przyjęcie stypendysty na kolejny rok akademicki. Świadczy to bez wątpienia o powodzeniu podobnych przedsięwzięć, w ramach których społeczność akademicka może pogłębiać swą integrację z przedstawicielami innych ośrodków oraz wzmacniać międzynarodowe relacje. Jest to także istotne z punktu widzenia studentów, którzy poprzez bezpośrednią komunikację z rodzimymi użytkownikami języków obcych , mają szansę na rozwój własnych umiejętności lingwistycznych, a także stają się bardziej otwarci na świat. Warto również wspomnieć o innej aplikacji złożonej w ramach programu Fulbright – Specialist Program – który ma szansę umożliwić przyjazd amerykańskiego naukowca w celu prowadzenia badań i/lub prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zapraszamy ponadto do wzięcia udziału w nadchodzącym naborze do programu Fulbright Senior Award, który dedykowany jest polskim naukowcom starającym się o wyjazd badawczy do Stanów Zjednoczonych. Konkurs trwa do 28.05.2021 r. Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie https://fulbright.edu.pl/senior-award/. Wszystkich chętnych zainteresowanych Programem Fulbright oraz udziałem w jednym z jego projektów wyjazdowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem ds. standaryzacji oraz przygotowania projektów BNiOP: projekty@uni.opole.pl .