1. NAWA ogłasza nabór do programu Granty Interwencyjne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór na projekty w ramach tzw. grantów interwencyjnych, których celem jest wsparcie międzynarodowej współpracy zespołów badawczych bądź mobilności pracowników naukowych, będących odpowiedzią na nagłe, niespodziewane i nieprzewidywalne zjawiska społeczne, cywilizacyjne oraz przyrodnicze. Dofinansowanie w ramach programu otrzymają jedynie te projekty, których realizacja według standardowej procedury konkursowej mogłaby doprowadzić do utraty szansy rozwiązania naglącego problemu. Czynnikiem znamiennym dla programu Granty Interwencyjne jest przyspieszony czas ewaluacji wniosków konkursowych oraz procesu przyznawania dofinansowania.

Granty realizowane mogą być przez okres od 3 do 12 miesięcy. Alokacja środków w konkursie wynosi 1 500 000 zł, natomiast pojedynczy projekt może liczyć na dofinansowanie rzędu 500 000 zł.

Nabór wniosków w trybie ciągłym potrwa do 31.12.2020r. bądź do wyczerpania budżetu konkursu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/granty-interwencyjne-nawa

2. Trwa nabór wniosków do programu wymiany osobowej  studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2021/2022

Program zakłada międzynarodową mobilność w celu odbycia stażu naukowego, części studiów bądź studiów wyższych (studia II i III stopnia), prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestnictwa w szkole letniej, odbycia wizyty naukowej bądź też innej formy aktywności naukowej bądź akademickiej. Wyjazdy na stypendia mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy. Kraje współpracujące z NAWA na podstawie umów bilateralnych to: Białoruś, Bułgaraia, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, .Macedonia Północna, Meksyk, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Nabór w ramach konkursu potrwa do 18.12.2020 r. 

Więcej informacji nt. programu znajdą Państwo na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22 r

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z BNiOP i składania wniosków!