ZGŁOSZENIE PROJEKTU

PROCES ZGŁASZANIA PROJEKTU:

KROK 1.  ZGŁOŚ PROJEKT

Pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP zweryfikują i procedują kartę projektu A w systemie EZD. Mogą również się kontaktować, aby zadać dodatkowe pytania.

Karta Projektu cz. A – do wglądu

KROK 2.  OPRACUJ BUDŻET

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ

Pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP zweryfikują i procedują kartę projektu B w systemie EZD. Mogą również się kontaktować, aby zadać dodatkowe pytania.

Karta Projektu cz. B – do wglądu

KROK 3.  WYPEŁNIJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Po zatwierdzeniu karty projektu B mogą Państwo wypełnić wniosek aplikacyjny w odpowiednim generatorze (w zależności od Programu/ Konkursu). Pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP zweryfikują wniosek pod kątem formalnym.

Na każdym etapie wypełniania kart projektu oraz wniosku aplikacyjnego pracownicy Zespołu ds. Standaryzacji i Przygotowania Projektów BNiOP służą Państwu pomocą.

Zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

projekty@uni.opole.pl

 

Małgorzata Podgórska-Ziobro

tel.: +48 77 452 71 83 mail: malgorzata.podgorska@uni.opole.pl

Ewa Młynarczyk

tel.: +48 77 452 71 84 mail: emlynarczyk@uni.opole.pl