FORTE – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

FORTE – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

 Szanowni Państwo,  Szwedzka agencja badawcza i rządowa FORTE, podlegająca szwedzkiemu Ministerstwu Zdrowia i Spraw Socjalnych, ogłosiła 3 nabory na staże podoktorskie, granty dla młodych naukowców oraz dotacje na projekty dla zagranicznych wnioskodawców, którzy...
FUNDACJA CANON – konkurs na stypendium naukowe w Japonii

FUNDACJA CANON – konkurs na stypendium naukowe w Japonii

  Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą przedłużonego naboru Fundacji Canon na stypendia naukowe w Japonii: Termin zakończenia naboru: 15.02.2021 r. Fundacja Canon w Europie co roku przyznaje do 15 stypendiów wysoko wykwalifikowanym badaczom...
Aktualne nabory do programów NAWA

Aktualne nabory do programów NAWA

  Szanowni Państwo, NAWA uruchomiła nabory do następujących programów:   Program Lektorzy NAWA– promocja języka polskiego za granicą Nabór wniosków o przedłużenie prowadzony będzie do dnia 18.01.2021 r. Nabór wniosków o skierowanie za granicę prowadzony będzie w...
Aktualne nabory do programów NCN

Aktualne nabory do programów NCN

   Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory do następujących konkursów o granty krajowe oraz międzynarodowe:   SONATINA 5 – projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy Termin zakończenia naboru: 15.03.2021 r. Konkurs adresowany jest...