Szanowni Państwo,

NAWA uruchomiła nabory do następujących programów:

 

  1. Program Lektorzy NAWA– promocja języka polskiego za granicą

Nabór wniosków o przedłużenie prowadzony będzie do dnia 18.01.2021 r.

Nabór wniosków o skierowanie za granicę prowadzony będzie
w okresie
02.02. – 02.03.2021.

Program skierowany jest do lektorów nauczających języka polskiego jako języka obcego w celu skierowania do zagranicznych ośrodków akademickich. Głównym założeniem Programu jest szerzenie i upowszechnianie wiedzy na temat języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami RP.

Całkowity budżet Programu Lektorzy NAWA wynosi 4 700 000,00 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.06.2021 r.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Ogłoszenie – NAWA

 

 2. NAWA Preludium BIS 1 – konkurs na zagraniczne staże naukowe dla osób realizujących projekt w ramach programu PRELUDIUM koordynowanego przez NCN.

Nabór prowadzony w trybie ciągłym od 04.01.2021 r. – 10.12.2024 r.

NAWA, w porozumieniu z NCN, uruchomiła pierwszy nabór w ramach programu NAWA Preludium BIS 1 , który dedykowany jest doktorantom realizującym grant w ramach konkursu Preludium BIS 1. Celem nowo ogłoszonego konkursu jest wspieranie mobilności i współpracy międzynarodowej wśród młodych naukowców. NAWA w ramach naboru sfinansuje staże zagraniczne młodym naukowcom, które będą trwały w przedziale czasowym od 3 do 6 miesięcy.

Koszty kwalifikowalne obejmą m. in. koszt koszty utrzymania oraz podróży stypendysty, a także – w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – koszty pobytu opiekuna.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 – NAWA