Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w nw. konkursach:

  • OPUS 20  – na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu -, i trójstronne projekty realizowane z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii, a także dwustronne projekty z partnerami z Niemiec (Panel ST i NZ) i Szwajcarii współfinansowane przez agencje zagraniczne w oparciu o wyniki oceny przeprowadzonej przez NCN (Lead Agency Procedure) – szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20;
  • SONATA 16 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed wystąpieniem z wnioskiem – szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16;
  • PRELUDIUM BIS 2- skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich – szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2;
  • BEETHOVEN CLASSIC 4 – międzynarodowy dwustronny konkurs na polsko – niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4.

Nabór wniosków w ww. konkursach trwa do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Kontaktu z BNiOP. 

Z poważaniem,

Zespół BNiOP