Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.02.2021 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała Program Pracy 2021, będący pierwszym oficjalnym Programem Pracy w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Budżet w wysokości 1,9 mld EUR zostanie przeznaczony na sfinansowanie około 1000 przełomowych i innowacyjnych projektów badawczych.

Poniżej znajdą Państwo odnośnik do strony, na której opublikowany został Program Pracy dla konkursów ERC:

Microsoft Word – ERC WP 2021_final (europa.eu)

A także pełną treść komunikatu zamieszczoną przez Komisję Europejską:

ERC kicks off Horizon Europe | ERC: European Research Council (europa.eu)

W związku z powyższym, Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła nabory do 3 konkursów, których terminy wnioskowania przedstawiają się następująco:

  1. ERC Starting Grant: adresowany do młodych naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora w okresie od 2 do 7 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem. Według wytycznych Rady Naukowej ERC, osoby aplikujące o Starting Grant to naukowcy rozpoczynający karierę badawczą, jednak powinni oni już posiadać na koncie pierwsze znaczące sukcesy oraz samodzielne publikacje naukowe bez udziału promotora. Uzyskany grant pozwoli wybitnym młodym badaczom na rozwój niezależnej pracy oraz zbudowanie pierwszego zespołu badawczego. Termin naboru do konkursu ERC Starting Grant: 25.02. – 08.04.2021 r.
  1. ERC Consolidator Grant: adresowany do osób będących od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioskodawcy powinni cechować się niezależnością oraz dojrzałością naukową, a także posiadać w dorobku znaczące oraz samodzielne publikacje m.in. w recenzowanych międzynarodowych czasopismach badawczych jako pierwszy autor. Termin naboru do konkursu Consolidator Grant: 03. – 20.04.2021 r.
  1. ERC Advanced Grant: adresowany do doświadczonych badaczy posiadających znaczny dorobek naukowy. Wnioskodawca powinien wykazać swoje najważniejsze osiągnięcia z ostatnich 10 lat kariery naukowej. Termin naboru do konkursu Advanced Grant: 05. – 31.08.2021 r.

Wszystkie projekty cechować powinna doskonałość naukowa. Zakładają one także stworzenie własnego zespołu badawczego, którego wnioskodawca będzie Liderem. Co istotne – projekt przypisany jest do głównego badacza – kierownika. Jeżeli kierownik zmienia w trakcie trwania projektu instytucję, projekt podąża za nim. Projekty realizowane powinny być w dowolnej instytucji EU bądź kraju stowarzyszonym z Horyzontem Europa.

Poniżej znajduje się również wykaz paneli tematycznych, w ramach których realizować można grant ERC:

ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf (europa.eu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie oraz kontaktu z zespołem ds. standaryzacji oraz przygotowania projektów BNiOP.