Instytut Nauk Medycznych UO bierze udział w projekcie finansowanym przez ABM

Zespół badawczy Instytutu Nauk Medycznych, kierowany przez dr hab. Marka Gierlotkę, prof. UO, znalazł się w zespole projektowym wygranego wniosku w naborze ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych. Wyróżniony projekt nosi nazwę  LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients, a jego celem jest wdrożenie działań związanych z profilaktyką wtórną zaostrzeń niewydolności serca poprzez włączenie do dotychczas stosowanej terapii leku o nazwie levosimendan. Przypuszcza się, iż zastosowanie levosimendanu może znacznie poprawić jakość i długość życia pacjentów cierpiących na niewydolność serca.

Instytucją wiodącą w projekcie jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a wśród Partnerów, oprócz Uniwersytetu Opolskiego znalazły się także: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkwoskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz A.O.R.N. “Azienda Ospedaliera dei Colli”.

Budżet całego projektu wynosi ponad 20 000 000 zł, natomiast UO na realizację wyznaczonych zadań otrzymał kwotę ponad 6 600 000 zł. Projekt zaplanowano na okres 4 lat i zakończy się 31.12.2024 r. Więcej informacji na temat znajdą Państwo w zakładce “Projekty UO”: http://bniop.uni.opole.pl/agencja-badan-medycznych/. 

Serdecznie gratulujemy Zespołowi sukcesu oraz życzymy pomyślnej współpracy!