Dr hab. Rafał Riedel, prof. UO z grantem Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Rafał Riedel, prof. UO z grantem Narodowego Centrum Nauki

  W wyniku rozstrzygnięcia 19. Edycji konkursu OPUS koordynowanego przez NCN, dofinansowanie otrzymał projekt autorstwa dr hab. prof. UO Rafała Riedla z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji zatytułowany Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w...