WNIOSKI PROJEKTOWE

SZUKASZ DOFINANSOWANIA

AKTUALNE NABORY

Najbliższe konkursy:

Narodowe Centrum Nauki

Do 15 września 2022 r. MAESTRO 14 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców SONATA BIS 12 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym Do 31 lipca 2022 r....

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Trwa nabór wniosków do konkursu START 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu START 2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej każdego roku przyznaje stypendia naukowe będącym u progu kariery młodym badaczom i badaczkom, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. O...